Niepraktyczność świadomej zgody w Rejestrze Kanadyjskiej Sieci Stroke ad

Drugi etap projektu był prowadzony od czerwca 2002 r. Do grudnia 2002 r. I obejmował te same szpitale. Odrębny, drugi etap nie był pierwotnie planowany, ale stał się konieczny, gdy wskaźniki uczestnictwa w pierwszym etapie były słabe, a ilość zebranych danych musiała zostać zmniejszona. Chociaż szpitale rejestracyjne stanowią zaledwie 3 procent wszystkich kanadyjskich szpitali, przyznają około 20 procent wszystkich pacjentów z udarem mózgu w Kanadzie. Wszystkie uczestniczące szpitale były instytucjami zajmującymi się opieką nad osobami z konkretnymi zasobami, zainteresowaniami lub doświadczeniem w opiece nad pacjentami z udarem. Zatwierdzenie projektu rejestru uzyskano z komisji ds. Etyki badań w każdej uczestniczącej instytucji. Neurolog udaru pełnił funkcję kierownika projektu w każdym miejscu. Rekrutację pacjentów i wprowadzanie danych przeprowadzały doświadczone pielęgniarki badawcze, z których większość miała wcześniejsze doświadczenie w uzyskaniu świadomej zgody w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z udarem. Każda strona miała koordynatora pielęgniarskiego w pełnym lub pół etatu, w zależności od przewidywanej liczby pacjentów z udarem w tym szpitalu. Potencjalni pacjenci rejestrujący zostali zidentyfikowani z wielu źródeł, w tym dzienników departamentu alarmowego, list przyjęć i raportów spisu powszechnego. Zebrane dane zawierały wyczerpujące informacje na temat objawów podczas prezentacji i przebiegu wewnątrzszpitalnego każdego pacjenta. Szyfrowane, chronione hasłem dane, pozbawione osobistych identyfikatorów, wysyłane były drogą elektroniczną przez modem do Instytutu Klinicznej Oceny Naukowej w Toronto, gdzie dane były bezpiecznie przechowywane i analizowane.
Procedury zgody na rejestr
Koordynatorzy rejestru pracujący z prowadzącymi badania na miejscu podjęli próbę uzyskania zgody i włączenia kolejnych pacjentów zgłaszających się do uczestniczących szpitali z powodu ostrego udaru, przejściowego ataku niedokrwiennego lub obu tych czynników. Kompleksowa broszura (dostępna w wersji angielskiej i francuskiej) wyjaśnia cel rejestru i planowane wykorzystanie danych. Pacjenci lub ich zastępcy zapoznali się z broszurą i formularzem zgody z koordynatorem pielęgniarki. Formularz zgody, który został napisany w sposób prosty, zawierał listę kontrolną tak lub nie , która pozwalała pacjentom wybrać i wyrazić zgodę na którykolwiek z czterech składników rejestru, w tym na wyodrębnienie ich wykresów dla pełnego zestawu danych klinicznych; 30-dniowe i 6-miesięczne wywiady uzupełniające, w których gromadzone byłyby informacje na temat jakości życia; powiązanie danych z rejestru z kanadyjskimi bazami danych administracyjnych w celu długoterminowej obserwacji; oraz udostępnienie zbiorczych wyników analiz danych rejestracyjnych organizacjom komercyjnym. Badanie pilotażowe i udoskonalenie formularza zgody zostały przeprowadzone przed rozpoczęciem projektu.
Przed fazą projektu koordynatorzy pielęgniarki otrzymali standardowe szkolenie w zakresie uzyskiwania zgody od pacjentów, wykonywania abstrakcji wykresów i przeprowadzania kolejnych wywiadów. Odszukany minimalny zestaw danych (w tym wiek, płeć i rodzaj udaru) został uzyskany dla wszystkich pacjentów w celu umożliwienia porównania podstawowych cech pacjentów zarówno zgodnych, jak i niezawierających zgody. Comiesięczne telekonferencje, kierowane przez głównych badaczy, odbywały się z udziałem wszystkich koordynatorów pielęgniarskich w celu przeglądu stawek zgody w czasie rzeczywistym w każdym szpitalu oraz identyfikacji barier i strategii maksymalizacji współczynnika zgody w każdym szpitalu.
[przypisy: Mimośród, bromazepam, Enterolteosyal ]
[podobne: dyżury aptek ostrów maz, dyżury aptek ostrów mazowiecka, ]