Identyfikacja i subkomórkowa lokalizacja ludzkiego rab5b, nowego członka nadrodziny GTPaz związanej z ras.

Członkowie rodziny ssaczej GTPaz są związani z określonymi przedziałami subkomórkowymi, gdzie postuluje się, że te białka działają w transporcie pęcherzykowym. Przeszukując bibliotekę ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej zdegenerowanymi sondami oligonukleotydowymi, wyizolowaliśmy klon cDNA o wielkości 1,6 kb, kodujący białko 215 aminokwasów należące do rodziny rabatowej GTPaz. To nowo zidentyfikowane białko rab jest w 81% identyczne z ludzkim rab5, którego odpowiednik w psie został zlokalizowany na błonie komórkowej i wczesnych endosomach. W świetle tej homologii nazwaliśmy tego nowego członka nadrodziny GTPase rab5b . Analiza Northern z użyciem cDNA rab5b jako sondy ujawniła mRNA o wielkości 3,6 kb w różnych typach komórek, w tym w ludzkich komórkach śródbłonka żyły pępowinowej, komórkach erytroleukemii K562, komórkach monoblastycznych U937 i komórkach HeLa. Białko fuzyjne między S-transferazą glutationową (GST) i rab5b ulegało ekspresji w bakteriach i oczyszczało do jednorodności. Wykazano, że rekombinowane białko wiąże GTP i GDP. Jak to jest typowe dla innych rekombinowanych białek rab, białko fuzyjne rab5b-GST wykazywało niską wewnętrzną szybkość hydrolizy GTP (0,005 / min). Przygotowano surowicę odpornościową na rab5b i zastosowano ją do określenia pozornej wielkości molekularnej i subkomórkowego rozkładu białka. Western blotting z tym przeciwciałem ujawnił białko 25 kD w komórkach COS transfekowanych rab5b i nietransfekowanych komórkach HeLa. Pośrednia immunofluorescencja i frakcjonowanie subkomórkowe wykazały, że rab5b lokalizuje się w błonie plazmatycznej. Spekulujemy, że rab5b odgrywa rolę w transporcie pęcherzykowym na błonie plazmatycznej w różnych typach komórek
[przypisy: trojglicerydy norma, dyżury aptek olkusz, żebro szyjne ]