Wpływ resekcji i Aneuploidii na śmiertelność w ustnej leukoplakii ad 6

Ogólny wskaźnik śmiertelności swoistej dla raka wynosił 45 procent (21 z 47 pacjentów zmarło) podczas średniego okresu obserwacji 76 miesięcy (zakres od 9 do 185) po pierwszym nowotworze. Zgodnie z oczekiwaniami, bardziej zaawansowany etap (stopień III lub IV) w momencie rozpoznania był związany ze słabym przeżyciem (p = 0,03). Uszkodzenia związane z adiuploidami, w porównaniu z diploidalnymi lub tetraploidalnymi zmianami, były również znacząco związane ze słabym przeżyciem (P <0,001) (Figura 3C). Pięcioletnia śmiertelność dla grupy aneuploidalnej wynosiła 72 procent (95 procent przedziału ufności, 49 do 85) (wykres 3D). Chociaż pacjenci z nowotworem III lub IV stopnia byli bardziej skłonni umrzeć na raka niż ci z stadium I lub II, tylko pacjenci, których raki powstały z leukoplakii aneuploidalnej (21 z 26 lub 81 procent) zmarli na raka w trakcie obserwacji 62 miesiące (zakres od 9 do 185) (rysunek 2 i rysunek 3D). Ocena histologiczna nie miała wpływu prognostycznego w tym badaniu. Trzynastu pacjentów miało rozpoznanie histopatologiczne stopnia I w momencie rozpoznania, 16 miało stopień II, a 18 miało stopień III. Wśród tych pacjentów odpowiednio 7 (54 procent), 11 (69 procent) i 8 (44 procent) miało nowe przypadki raka, co spowodowało odsetek zgonów z powodu raka 38 procent (5 z 13 pacjentów z klasą I choroba zmarła), 56 procent (9 z 16 z oceną II) i 39 procent (7 z 18 z oceną III). Dyskusja
Nasze wyniki pokazują, że całkowita resekcja leukoplakii w jamie ustnej nie zapobiega rakowi i że rak jamy ustnej wywołany leukoplakią aneuploidalną wykazuje agresywne zachowanie kliniczne pomimo stosowania standardowego leczenia. Wcześniej informowaliśmy, że erytroplakia w jamie ustnej z aneuploidią, która jest rzadka i agresywna, wiąże się z wysokim ryzykiem zgonu, 14 i teraz ustaliliśmy ryzyko zgonu z powodu raka związanego z leukoplakią jamy ustnej, znacznie częstszą zmianą przednowotworową. Pacjenci z leukoplakią aneuploidalną mieli wskaźnik nowotworu pierwotnego wynoszący 96 procent, odsetek nowych lub następnych nowotworów wynoszący 81 procent oraz odsetek śmierci z powodu raka wynoszący 78 procent podczas badania.
Stan marginesów początkowej resekcji leukoplakii nie wpływał na ryzyko raka w naszym badaniu. Odsetek pacjentów z dodatnim marginesem był w przybliżeniu taki sam w grupie ze złym rokowaniem (określonym przez tetraploidię lub aneuploidię) i grupą z bardziej korzystnym rokowaniem (zdefiniowanym przez diploidię). Nie mogliśmy ocenić stanu marginesu resekcji pierwszego raka jako niezależnego czynnika prognostycznego, ponieważ wszystkie z wyjątkiem dwóch guzów miało ujemne marginesy resekcji. Ocena histologiczna raków według kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia nie wykazała działania prognostycznego, co potwierdza wcześniejsze ustalenia.
Wysoki ogólny odsetek raka pierwotnego w tym samym ustnym miejscu, co wcześniej leukoplakia dysplastyczna (79 procent), dostarcza dowodów topograficznych na obecność zmian klonalnych w histologicznie ujemnych marginesach resekcji.23 Fakt, że 10 pacjentów miało nowotwór i wcześniejszą leukoplakię w różnych lokalizacjach sugeruje, że rak albo był genetycznie odmienny od resekcji leukoplakii, albo wynikał z bocznego klonalnego rozprzestrzeniania się leukoplakii.5,7
Kilka naszych wyników sugeruje, że aneuploidia wiąże się z bardziej agresywnym rakiem biologicznym
[więcej w: monoderma, bifidobacterium, cilostazol ]
[podobne: nefropatia toczniowa, ablacja endometrium, pasma śluzu w moczu ]