Rola przywiązania pili gonokokowych. Optymalne warunki i oznaczanie ilościowe przylegania izolowanego pili do komórek ludzkich in vitro.

Pociętość golokokowa ułatwia przyłączenie zjadliwej Neisseria gonorrhoeae do komórek ludzkich. Aby scharakteryzować tę funkcję przyłączania, oczyszczone pilki gonokokowe wyizolowane z czterech szczepów posiadających antygenowo odrębny pili znakowano radioaktywnie 125I i stosowano do mierzenia przyłączenia pili do różnych ludzkich komórek in vitro. Ludzkie komórki nabłonka śluzówki jamy ustnej i szyjkowo-pochwowej, błona śluzówki jajowodu i plemniki związane z plemnikiem w większej liczbie na mikrometr2 powierzchni właściwej (1-10) niż płodowe fibroblasty migdałków, komórki HeLa M, erytrocyty lub leukocyty polimorfojądrowe. Ta specyficzność wiązania komórek sugeruje większą gęstość miejsc wiążących błonę pili na komórkach podobnych lub identycznych do komórek z naturalnych miejsc infekcji. Miejsca wiązania pili oznaczono ilościowo jako X 10 (4) na płaskokomórkową komórkę szyjno-pochwową. Pili wszystkich typów antygenów przyłączonych jednakowo do danego typu komórek, co sugeruje, że grupa przywiązania każdego pilusa była podobna. Przyłączenie pilusu gonokokalnego do komórek ludzkich nastąpiło szybko wraz z wysyceniem przypuszczalnych miejsc receptorowych w ciągu 20-60 min. Przyczepność była zależna od temperatury (37 stopni większa niż 20 stopni większa niż 4 stopnie C) i zależna od pH (3,5 mniej niż 4,5 mniejsza niż 5,5 mniejsza niż 7,5). Przywiązanie zostało zahamowane przez przeciwciało przeciwko pilu (homologiczna faga Ab większa niż heterologiczna Ab). Zakres możliwej ochrony przed zakażeniem gonokokowym spowodowanym hamowaniem przywiązania za pośrednictwem pili może okazać się ograniczony w wyniku znacznej niejednorodności antygenowej wśród pili i obserwacji, że blokada przyłączenia się do piły jest maksymalna tylko w przypadku przeciwciała przeciwko pili szczepu infekującego.
[więcej w: dyżury aptek ostrów mazowiecka, czerniak guzkowaty, steelseries siberia v2 allegro ]