Inhibitory PARP

width=300Zatwierdzenie inhibitorów PARP przez Health Canada w leczeniu nowotworów jajników związanych z BRCA1 / 2 w warunkach nawracających nadało priorytet testom genetycznym, stosowaniu większej presji i zwiększania obciążenia klinicznego już obciążonych zasobów poradnictwa genetycznego. Przewiduje się przyszłe zastosowania inhibitorów PARP, w tym 1) wczesną terapię podtrzymującą w przypadku raka jajnika (stosowanie na pierwszej linii) i 2) leczenie w innych miejscach chorobowych, takich jak rak sutka i prostaty. W rzeczywistości, inhibitory PARP zostały już zatwierdzone przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków do stosowania w leczeniu raka sutka z przerzutami HER2-ujemnymi u kobiet z mutacjami w linii płciowej BRCA1 / 2.35 Dalsze postępy w spersonalizowanym leczeniu raka jeszcze bardziej zwiększą zapotrzebowanie na terminowe testy genetyczne .

[podobne: nefropatia toczniowa, ablacja endometrium, pasma śluzu w moczu ]